Xét đề nghị của ngành Hóa học và ngành Tiếng Anh, Nhà trường thông báo điều chỉnh môn thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 25 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 03 và 04/3/2018 (Tuần 3) tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Học viên khóa 24 thi bổ sung sẽ được bố trí thi chung phòng vào các đợt thi tiếp theo.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng