Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 tại Trường Đại học Sài Gòn (đợt 2) vào các ngày 07 và 08 tháng 4 năm 2016 và tại Trường Đại học Tây Nguyên (Đợt 1) vào các ngày 09 và 10 tháng 4 năm 2016 (xem chi tiết ở các file đính kèm).

Học viên Khóa 22 tại Trường Đại học Sài Gòn chưa hoàn thành chương tình đào tạo cũng được bố trí thi bổ sung cùng với Khóa 23 (chi tiết xem file đính kèm).

Học viên có thể xem số báo danh, phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân trên trang web của Trường Đại học Vinh: Từ trang chủ vào mục Đăng kí học hoặc vào ĐÀO TẠO\Sau đại học\Tài khoản học viên khóa 23. Cách đăng nhập và xem thông tin như sau:

- Tên tài khoản là mã học viên (khi đóng học phí mã học viên được xuất tự động vào biên lai thu học phí) và mật khẩu là ngày sinh của học viên có định dạng dd/mm/yyyy (chú ý giữa ngày, tháng và năm sinh có gạch chéo /, ví dụ 21/04/1971);

- Chọn Trang chủ (hoặc Home) ở góc trên bên phải màn hình (sau khi đã đăng nhập);

- Chọn Thông tin cá nhân\Xem lịch thi cá nhân;

- Chọn Học kì\Lần thi để xem lịch thi.

Lưu ý: Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0 (phải học lại học phần vắng thi); Học viên bị đánh dấu "cấm thi" là chưa đủ điều kiện dự thi; Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

                                                                                                          Trung tâm Đảm bảo chất lượng

lichthich23 dot2taisg.xlsx

lichthich23 dot1taitn.xlsx

danh sach hoc vien k22sg thi bo sung cung k23sg dot2.xlsx