Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 24 (tuần 9) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15/10/2017 tại Nhà học B1 và B3 (Xem chi tiết tại đây). Học viên NCS cũng được bố trí thi đợt này. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng