Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 25 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 31/3 và 01/4/2018 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

        Học viên Khóa 24 các ngành Giáo dục mầm non và LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh, học viên vắng thi có lí do chính đáng cũng được bố trí thi đợt này (Xem chi tiết tại đây), đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng