Do lịch thi kết thúc học phần cao học khóa 25 vào sáng thứ 7 ngày 05/5/2018 trùng với lịch thi Tiếng Anh cấp B1, nên Nhà trường quyết định chuyển lịch thi kết thúc thúc học phần cao học vào chiều thứ 7 cùng ngày, bắt đầu từ 13h30. (Lịch thi ngày chủ nhật vẫn giữ nguyên).

       Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

                                                                                                        

                                                                                   Trung tâm Đảm bảo chất lượng