Để giúp Nhà trường có thông tin nhằm điều chỉnh, cải tiến trong quá trình giảng dạy và phục vụ người học ngày một tốt hơn, Nhà trường yêu cầu sinh viên cho biết ý kiến của mình về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 mà mình theo học.

thong bao ve khao sat sinh vien 2016 1.docx