- Ngày thi 01/6/2014 dành cho những sinh viên tập huấn từ ngày 26 tháng 5 năm 2014 đến ngày 31 tháng 5 năm 2014 (chi tiết xem file đính kèm).

- Ngày thi 09/6/2014 dành cho những sinh viên tập huấn từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 đến ngày 08 tháng 6 năm 2014 (chi tiết xem file đính kèm).

Học viên, sinh viên xem số báo danh và phòng thi cụ thể tại bảng tin Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, sảnh Tầng 1 nhà A1 đối diện phòng Quản trị.

Lưu ý:

Thí sinh dự thi phải có phù hiệu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Người dự thi phải mang theo bút chì mềm để làm bài thi.

                                                             Nghệ An, ngày 30 tháng 5 năm 2014

                                                              Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

 

Lich_thi_1_143005105450.6.2014.xls

Lich_thi_9_143005105459.6.2014.xls