Nhà trường dự kiến tổ chức thi giữa kỳ của học kỳ 2 năm học 2017- 2018 bắt đầu từ  ngày 17 tháng 3 năm 2018. Vì vậy, Nhà trường thông báo cho các sinh viên học các học phần chuyển đổi cùng khóa 58 được biết và thực hiện. Cụ thể như sau:

+ Các sinh viên học các học phần chuyển đổi với khóa 58 đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký thi chậm nhất trước 17h00 ngày 09 tháng 3 năm 2018, lịch thi sẽ được công bố vào 16h00 ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại bảng tin Trung tâm Đảm bảo chất lượng và trên trang cá nhân của sinh viên (Mục Thông tin đáng chú ý).

+ Lưu ý:

- Theo quy định, thi giữa kỳ của K58 ở học kỳ II năm học 2017-2018 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

- Theo Quy chế đào tạo thì đối với học phần từ 3 Tín chỉ lý thuyết trở xuống thi 1 lần, đối với từ 4 tín chỉ lý thuyết trở lên thi 2 lần.

- Những sinh viên không đăng ký thi, đã đăng ký nhưng vắng thi sẽ nhận 0 điểm ở điểm thi giữa kỳ.

Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo chất lượng hoặc trực tiếp Cô Hương Trà (điện thoại 0982.456.363).


                                  Trung tâm Đảm bảo Chất lượng