Nhà trường thông báo lịch thi giữa kỳ cho các sinh viên học các học phần chuyển đổi cùng khóa 58 trong học kỳ II năm học 2017-2018.

+ Lưu ý:

- Theo quy định, thi giữa kỳ của K58 ở học kỳ II năm học 2017-2018 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

- Theo Quy chế đào tạo thì đối với học phần từ 3 Tín chỉ lý thuyết trở xuống thi 1 lần, đối với từ 4 tín chỉ lý thuyết trở lên thi 2 lần.

- Những sinh viên không đăng ký thi, đã đăng ký nhưng vắng thi sẽ nhận 0 điểm ở điểm thi giữa kỳ.

Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo chất lượng ( Tầng 3, Nhà A0) hoặc trực tiếp Cô Hương Trà (điện thoại 0982.456.363).

 

                                                   Trung tâm Đảm bảo Chất lượng