Nhà trường đã hoàn thành công tác tổ chức thi học kỳ I năm học 2017-2018. Vì vậy, Nhà trường thông báo cho các sinh viên rà soát điểm của những học phần trong học kỳ I năm học 2017-2018 trên trang cá nhân.

     Mọi phản hồi về điểm đánh giá học phần liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo chất lượng hoặc trực tiếp Cô Hương Trà (Điện thoại 0982.456.363) trước 11h ngày 02 tháng 3 năm 2018.

 

                                                                       Trung tâm Đảm bảo Chất lượng