- Đối với sinh viên của các khoa đã tham gia tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng ngày 03/6/2012 và các trường hợp tập huấn coi thi bổ sung

 - Sinh viên khi đi thi nhớ mang theo bút chì để tô phiếu trả lời trắc nghiệm.
 
 Lịch thi xem file đính kèm.
 

Lichthi9-6_120806065623.xls