1. Hoãn lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam ngày thi 11 và 12/4/2020 tại Trường Đại học Vinh.

2. Lịch thi mới dự kiến tổ chức vào ngày 16 và 17/5/2020

3. Trường Đại học Vinh tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) trước ngày 08/5/2020.

Đề nghị thí sinh thường xuyên cập nhật các thông báo và thông tin liên quan đến kỳ thi qua trang thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ  của Trường Đại học vinh qua địa chỉ: http://dgnlnn.vinhuni.edu.vn.
Liên hệ điện thoại tổng đài: 0238.3855452, số máy lẻ 398.

Di động: 0904395625. Email: dgnlnn@vinhuni.edu.vn.

Trân trọng!