Căn cứ kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài 02 Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ thông tin và Sư phạm Toán học với Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của hệ thống các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA); Kế hoạch số 54/KH-ĐHV ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá phục vụ đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA, Nhà trường xây dựng kế hoạch chuẩn bị đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo như sau (Xem chi tiết tại file đính kèm)