Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 26 tuần 12 tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 21 và 22/12/2019 tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 - ĐH Vinh.