Thực hiện chủ trương của nhà trường, về việc chuyển đổi hình thức đánh giá học phần Ngoài ngữ từ thi tự luận sang làm tiều luận, do vậy lịch KTHP cao học Khóa 27 (tuyển sinh đợt 2) tuần 2a tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 07 và 08/12/2019 tại Nhà học A có thay đổi (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH27 - ĐH Vinh.