Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19  và Thông báo số 20/TB-ĐHV ngày 15/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc tạm dừng giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo  an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường thông báo hoãn lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 26 và Khóa 27, tại Trường Đại học Vinh ngày 22 và 23/02/2020 và được chuyển sang ngày 14 và 15/3/2020. Địa điểm: Nhà học A3 - Trường Đại học Vinh (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 và CH27 - ĐH Vinh.