Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 (Tuần 11) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 30 và 31 tháng 7 năm 2016 tại Nhà học B1 (Chi tiết xem file đính kèm). Các chuyên ngành K23 trùng lịch học sẽ được bố trí thi trong các đợt tiếp theo.

Lưu ý:

Học viên Khóa 22 vắng thi có lí do và học bổ sung, có đủ minh chứng, hồ sơ và đã hoàn thành thủ tục đăng kí thi bổ sung cũng được bố trí thi đợt này (Có danh sách riêng đính kèm). Thông tin thêm về danh sách dự thi liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh (038 3855 452, máy lẻ 371).

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

 lichthich23vinh tuan11.xlsx

danh sach thi bo sung 22v8 t11k23.xlsx