Để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường Đại học Vinh vào cuối tháng 3 năm 2017, ngày 04/3/2017 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Vinh.

    Đón tiếp Đoàn, có GS.TS. Đinh Xuân Khoa Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên trong Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá và Ban thư ký cùng toàn thể các trưởng đơn vị trực thuộc trường. Tham gia Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sơ bộ có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng Đoàn; TS.Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN Giám sát viên; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Thư ký và TS. Vũ Viết Bình là Thành viên Thường trực của Đoàn.


    Trong buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã làm việc với Lãnh đạo Nhà trường, Hội đồng tự đánh giá trường với các nội dung chính:

    - Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu về bổ sung thông tin minh chứng và chuẩn bị cơ sở vật chất cho nơi làm việc của Đoàn đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức;

    - Thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng cần bổ sung; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng là quan sát viên;

    - Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức;

    - Kiểm tra một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của đoàn, phòng phỏng vấn, phòng chờ,…

 

 

    - Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh  và đại diện Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài đã ký Biên bản kết quả khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Trường được thống nhất từ ngày 25/3/2017 đến ngày 29/3/2017.

                                                                                           Tin: Nguyễn Thị Thanh

                                                                                                 Ảnh: Lê Minh Giang