Ngày 22 và 23/7/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục phiên thứ VII tại Đồ Sơn, Hải Phòng để bỏ phiếu thông qua kết quả đánh giá chất lượng 13 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Trường Đại học Vinh.

        GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng và một số đơn vị khác trong Trường đã được mời tham dự Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa đã thay mặt Hội đồng tự đánh giá Nhà trường trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa trình bày tóm tắt kết quả tự đánh giá về Trường

         Sau khi thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng về kết quả đánh giá, các khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với từng cơ sở giáo dục, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và kết quả là 100% thành viên Hội đồng tham dự tán thành Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Thảo luận tại Hội nghị

        Được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng là một tiêu chí quan trọng để nâng cao vị thế của Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường cạnh tranh trong giáo dục đại học hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện kế hoạch xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia và trở thành thành viên của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Bài: QT; Ảnh: PLC