Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp tầng 2 Nhà Điều hành, Liên đơn vị Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Kiểm định chất lượng đã tổ chức Hội nghịcán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Phạm Thị Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng ban, đại diện lãnh đạo các khoa, viện, … và toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Kiểm định chất lượng.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và Báo cáo kế hoạch năm học 2018 – 2019 của từng đơn vị do Trưởng đơn vị trình bày. Trong phần phát biểu thảo luận, ngoài bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2018 – 2019 do đồng chí Đinh Thị Hải Bình – Chủ tịch công đoàn bộ phận trình bày, Hội nghị còn được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị: TS. Trần Bá Tiến – Trưởng phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, TS. Đinh Phan Khôi – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, TS. Đinh Trung Thành – Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học …Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thanh vào BCH công đoàn bộ phận, kiện toàn Tổ thanh tra nhân dân và bầu 4 đại biểu dự Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2018 – 2019.    


Với sự thống nhất cao Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, tin tưởng với lãnh đạo của Ban Giám đốc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 -2019.

                                                                                                           Tin: Đinh Nga; ảnh: Việt Dũng