Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 11,12/4/2020 như sau:
1. Đối tượng
- Học viên, sinh viên, cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh.
- Các đối tượng khác có nhu cầu thi cấp chứng chỉ.
2. Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh (theo mẫu của Trường Đại học Vinh).
- 02 ảnh cỡ 4cm × 6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh, nơi sinh.
- 01 bản sao công chứng một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.
3. Thời gian thi tổ chức thi
Thời gian thi:  Ngày 11, 12 tháng 4 năm 2020
Địa điểm thi, danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh và các nội dung liên quan đến kỳ thi sẽ được đăng tải trên website (trang thông tin đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Vinh theo địa chỉ 
http://dgnlnn.vinhuni.edu.vn) trước 05 ngày tổ chức kỳ thi.
4. Hình thức thi và định dạng đề thi: Thi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trên máy tính (phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Định dạng đề thi: Bậc 3 đến bậc 5 theo Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5.  Kinh phí dự thi:
Đối tượng tự do:  1.800.000 đồng/thí sinh
Đối tượng là học sinh, sinh viên chính quy, học viên sau đại học, cán bộ đang học tập và công tác tại Trường Đại học Vinh: 1.500.000 đồng/thí sinh
 (Thông tin chi tiết xem tại đây)