Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN. Nhà trường xin gửi đến quý Thầy, Cô, các em sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, ... Báo cáo tự đánh giá các Chương trình đào tạo sau đây:

1. Báo cáo tự đánh giá ngành Sư phạm Ngữ văn (Xem chi tiết tại đây)

2. Sư phạm Địa lý (Xem chi tiết tại đây)

3. Công nghệ thực phẩm (Xem chi tiết tại đây)

4. Kỹ thuật Điều khiển &Tự động hóa (Xem chi tiết tại đây)