Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lí, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Công nghệ thực phẩm (file đính kèm), Trường Đại học Vinh công bố công khai báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Vinh. Việc công khai báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

baocaotudanhgia_suphamnguvan_2020.pdf

baocaotudanhgia_suphamdiali_2020.pdf

baocaotudanhgia_kythuatdieukhienvatudonghoa_2020.pdf

baocaotudanhgia_congnghethucpham_2020.pdf