Ngày 28/5/2020, Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo do TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo chủ trì.

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo và Ban thư ký Hội đồng cùng đại diện các phòng ban, đơn vị chức năng trong nhà trường.

TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng,

 Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Chương trình đào tạo

Tại phiên họp, Hội đồng đã rà soát lại kế hoạch đánh giá và tự đánh các chương trình, các nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo trước khi chương trình được đánh giá, chuẩn bị tự đánh và chuẩn bị triển khai tự đánh giá.

Nhóm chuyên trách ngành Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá của hai chương trình và chỉ ra một số tồn tại mà hai nhóm còn vướng mắc như còn thiếu một số minh chứng về hoạt động bồi dưỡng của trường và hoạt động của các phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, nhóm đã đề xuất Nhà trường cần hỗ trợ và bổ sung thêm đối tượng tham gia phỏng vấn.   

Đối với các ngành chuẩn bị tự đánh giá như Luật kinh tế, Kế toán và Giáo dục Mầm non nhìn chung tiến bộ đảm bảo như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các ngành cần sớm hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng để Hội đồng góp ý và gửi phản biện.

Các ngành chuẩn bị triển khai công tác tự đánh giá như Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm và Điều khiển - Tự động hóa cần sớm cụ thể hóa các hoạt động theo hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, triển khai phân tích và đánh giá các tiêu chí theo đúng kế hoạch tiến độ đề ra

Kết luận tại phiên họp, TS. Trần Bá Tiến cho rằng các đơn vị chức năng trong trường cần phối hợp, tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài  chất lượng các chương trình đào tạo sắp tới; Hội đồng cần rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo. Trung tâm Đảm bảo chất lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng của trường, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích và bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí chưa đạt.

Một số hình ảnh hoạt động của phiên họp