Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 30, tuần 3 tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 14 và 15/10/2023 tại nhà hoc A2 (Xem chi tiết ở file đính kèm TẠI ĐÂY). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản các nhân