Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 27, tuần 8 - tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 26 và 27/9/2020 tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH27 - ĐH Vinh.