Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 27 tuần 7, tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 29 và 30/8/2020 tại Nhà học B1 (Xem chi tiết thông tin tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH27 - ĐH Vinh.