Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 28, tuần 2 tại Trường Đại học Vinh, thi vào các ngày 15 và 16/5/2021 tại Nhà học B1 (Xem chi tiết ở file đính kèm). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH28 - ĐH Vinh.

lichthich28vinh_tuan_2.xls