Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần triết học cho cao học Khóa 30, ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Vinh, thi vào ngày 21/10/2023 tại nhà hoc A2 (Xem chi tiết ở file đính kèm TẠI ĐÂY). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản các nhân