Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nên Nhà trường quyết định hoãn lịch thi kết thúc học phần ngày 18 và 29/3/2020 cho cao học khóa  26 và khóa 27 tuần 4, tại Trường Đại học Vinh cho đến khi có thông báo mới.

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 - ĐH Vinh   CH27 - ĐH Vinh.

Xin trân trọng cảm ơn!