Lịch thi kết thúc học phần cho cao học Khóa 26 và 27 tuần 4, tại Trường Đại học Vinh, đã có kế hoạch thi vào các ngày 28 và 29/3/2020, nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên phải hoãn lại không thi. Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát Nhà trường tổ chức thi kết thúc học phần cho cao học khóa 26 và 27 tuần 4 vào các ngày 30 và 31/5/2020, tại Nhà học A3 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).

Học viên có thể theo dõi lịch thi và trao đổi thông tin phục vụ cho học tập tại Group facebook CH26 và CH27 - ĐH Vinh.