Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong cả nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh đã sớm xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng trong hoạt động của Trường.

        Ngày 07/01/2003 Phòng Kiểm định Chất lượng và Thanh tra Giáo dục của Trường Đại học Vinh được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cơ sở cho sự qui hoạch các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường thành hệ thống.

        Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo chất lượng, để tăng cường hơn nữa vai trò của hoạt động này, ngày 04/4/2007 Trường đã tách bộ phận đảm bảo chất lượng từ Phòng Kiểm định Chất lượng và Thanh tra Giáo dục làm nòng cốt thành lập Trung tâm Đảm bảo Chất lượng (Quyết định Số 744/TCCB của Hiệu trường Trường Đại học Vinh). Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Khi mới thành lập Trung tâm có 05 thành viên do Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Ngô Sỹ Tùng kiêm Giám đốc Trung tâm. Ngày 02 tháng 10 năm 2008, Hiệu trưởng nhà trường đã bổ nhiệm ThS. Mạnh Tuấn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm cho đến tuổi nghỉ hưu. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng nhà trường bổ nhiệm TS. Trần Đình Quang, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, đến tháng 4/2018 TS. Trần Đình Quang được Nhà trường điều động sang làm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục. Từ tháng 5 năm 2018, Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm TS. Nguyễn Ngọc Hiếu nguyên Phó giám đốc Trung tâm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm cho đến nay.

        Kể từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng: năm 2007 có 09 thành viên, năm 2008 có 12 thành viên; năm 2010 có 15 thành viên; năm 2014 có 16 thành viên; năm 2017 có 15 thành viên. Các thành viên của Trung tâm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng. Đến nay Trung tâm đã có 10 thành viên được tập huấn về tự đánh giá, 08 thành viên được tập huấn về đánh giá ngoài theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo và 03 thành viên đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội; 01 thành viên hoàn thành khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng bởi Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

        Trung tâm có đủ năng lực tổ chức chấm thi trắc nghiệm khách quan bằng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng và các hoạt động thi. Trung tâm đã xây dựng và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và khảo thí trong nước và quốc tế.