Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Sáng ngày 08/9/2020, Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TT ĐBCL) long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức (CBVC) và duyệt kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tham dự Hội nghị có Đồng chí TS. Trần Bá Tiến – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Hoa Du – UV BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng và toàn thể CBVC Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm


Đại biểu tham dự Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2020 – 2021 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019 - 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021; qua Hội nghị các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trần Bá Tiến thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVC Trung tâm Đảm bảo chất lượng và đề nghị mỗi thành viên trong Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

TS. Trần Bá Tiến - UV BTV, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã thống nhất và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2020 - 2021 như sau:

Về công tác Khảo thí

1. Xây dựng các văn bản quản lý các hoạt động khảo thí, các quy định và hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực người học theo quy chế mới về đào tạo đại học của Bộ GD&ĐT và định hướng cơ cấu tổ chức Đại học Vinh với các trường thuộc và trực thuộc;

2. Tiếp tục trình và tranh thủ sự ủng hộ của Bộ GD&ĐT về Đề án Thành lập Trung tâm Khảo thí Quốc gia tại Trường Đại học Vinh;

3. Nâng cao năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực người học, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng nguồn cán bộ, hoàn thiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu là 01 trung tâm tổ chức thi đánh giá năng lực của cả nước;

4. Chuyên nghiệp hóa việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí như công tác tuyển sinh, công tác tổ chức đánh giá học phần các hệ đào tạo, cung cấp các dịch vụ về công tác khảo thí;

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá năng lực người học; cung cấp thông tin kịp thời cho giảng viên và người học mức độ đạt được chuẩn đầu ra theo từng học phần và theo chương trình đào tạo;

Về công tác Đảm bảo chất lượng

1. Phân tích bộ tiêu chuẩn xếp hạng QS và UMP; xây dựng kế hoạch hành động của Trường Đại học Vinh hướng tới xếp hạng top 500 các trường đại học hàng đầu Châu Á;

2. Ban hành Sổ tay đảm bảo chất lượng, triển khai tập huấn và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng cho mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường;

3. Hoàn thành đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và 09 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước;

4. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng;

5. Hoàn thành Quản lý minh chứng số trên phần mềm.

PGS.TS Nguyễn Hoa Du – UV BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TT Đảm bảo chất lượng - Đại học Vinh