Tham dự Hôi nghị có TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Cao Thị Thu Dung - Ban Thanh tra nhân dân Trường, ThS. Lường Hồng Phong - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, ThS. Nguyễn Công Hoàng - Cán bộ phòng Kế hoạch Tài chính cùng toàn thể CBVC của Trung tâm.

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Ngọc Hiếu – Giám đốc Trung tâm báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và Kế hoạch năm 2022. Theo đó năm học 2020 - 2021 dù có những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, nhưng với tinh thần chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức trung tâm đã nỗ lực vượt qua để đảm bảo chất lượng các hoạt động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.