Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-ĐHV ngày 21/02/2024 và Kế hoạch số 16/KH-ĐHV ngày 26/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng, Kỹ thuật xây dựng, Ngôn ngữ Anh, Quản lý nhà nước và Sư phạm tin học, ngày 28/3/2024 Trường Đại học Vinh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2024 cho 6 chương trình đào tạo nêu trên.

    Tham dự hội nghị tập huấn có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh; TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh; các Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách tự đánh giá 6 chương trình đào tạo theo các quyết định của Hiệu trưởng; đông đảo cán bộ, giảng viên các khoa, viện có các chương trình đào tạo được đánh giá trong đợt này và cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

    Phát biểu tại buổi tập huấn, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh đã nhấn mạnh công tác bảo đảm chất lượng giáo dục là vấn đề then chốt, là mối quan tâm hàng đầu của Nhà trường. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là điều kiện bắt buộc để Nhà trường thực hiện tuyển sinh và đào tạo đúng quy định, đồng thời giúp Nhà trường thực hiện được các nội dung trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng đã đề ra. Đối với việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo lần này, Nhà trường đã có những điểm mới so với các chương trình đào tạo đại học đã kiểm định trước, đó là Nhà trường đã ban hành Bộ chuẩn Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo, phiên bản 1.0, do đó đã giải quyết được điểm nghẽn cho các tiêu chuẩn, tiêu chí có liên quan đến đánh giá theo chuẩn đầu ra cũng như phát triển chương trình đào tạo.

    Từ những ý nghĩa trên, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách tự đánh giá 6 chương trình đào tạo, cán bộ, giảng viên các khoa, viện và Trung tâm Đảm bảo chất lượng tập trung để nắm vững các nội dung tập huấn và triển khai tốt kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

    Tại buổi tập huấn, TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh đã phổ biến các nội dung về yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; quy trình tự đánh giá và công tác chuẩn bị cho tự đánh giá để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.