Sáng ngày 14/10/2020, Trường Đại học Vinh đã phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng (KĐCLGD-ĐHĐN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khai mạc về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn; PGS.TS. Lê Văn Anh - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế, Thư ký; TS. Dương Mộng Hà - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng, Ủy viên thường trực; TS. Trần Quang Hải - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Khánh Linh - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Quy Nhơn, Ủy viên; ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ - Cán bộ Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên; ThS. Lê Hoàng Vũ - Cán bộ Trung tâm Quản lý chất lượng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên; ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Cán bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng, Giám sát.

 

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo

Về phía Trường Đại học Vinh, tham dự khai mạc có TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;Trưởng, phó các đơn vị trong Trường; Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo đơn vị, Trưởng các Bộ môn, cán bộ, giảng viên của Viện Sư phạm Tự nhiên, Khoa Giáo dục và đại biểu học sinh, sinh viên, học viên. Tham dự phiên khai mạc còn có các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

 

T

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, GS.TS  Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Vinh, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Với tinh thần như vậy, Trung tâm KĐCLGD - ĐHĐN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, Viện, Bộ môn và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. GS.TS. Trần Văn Nam đề nghị Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, đồng thời cam kết triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát.

GS.TS Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá

 

Thay mặt Nhà trường, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu về lịch sử phát triển của nhà trường và báo cáo tổng quan về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như một số hoạt động của Nhà trường, đồng thời hy vọng Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Cũng trong buổi khai mạc, Lãnh đạo 02 chương trình Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học đã báo cáo tổng quan về các chương trình đào tạo được đánh giá.

 

Đại diện Khoa Giáo dục  và Viện Sư phạm Tự nhiên trình bày giới thiệu tổng quan

về Chương trình đào tạo của 2 ngành đánh giá ngoài

 Sau phiên khai mạc, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá chuẩn xác, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về chuẩn chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học sẽ diễn ra từ ngày 14/10/2020 đến ngày 17/10/2020.

Một số hình ảnh của Đoàn trong ngày làm việc thứ nhất: