Sáng ngày 24/6/2020, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Lễ khai mạc có GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn; PGS.TS. Lê Văn Anh - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế, Thư ký; PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa - Nguyên Trưởng ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, Ủy viên thường trực; ThS. Huỳnh Ngọc Thành - Cán bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng, Giám sát; Về phía Trường Đại học Vinh có PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020; TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm Kiếm định chất lượng giáo dục; TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP; PGS.TS. Lê Đức Giang - Phó Viện trưởng phụ trách Viện SP Tự nhiên; TS. Phạm Lê Cường - Trưởng khoa Giáo dục; Các đồng chí trong Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học; Thành viên Ban thư ký, các nhóm chuyên trách; Trưởng, phó các phòng ban, trung tâm của Nhà trường và cán bộ giảng viên của 2 ngành đào tạo được khảo sát.

Đại biểu tham dự khai mạc Khảo sát sơ bộ

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã giới thiệu về các thành viên Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường; thống nhất lịch trình khảo sát sơ bộ và những yêu cầu về cơ sở vật chất, hồ sơ minh chứng của Nhà trường cần chuẩn bị cho đợt khảo sát

GS.TS. Trần Văn Nam - Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng đoàn đánh giá ngoài phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho biết: “Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là chủ trương, là xu hướng và điều kiện bắt buộc đối với các trường đại học trong cả nước hiện nay. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giúp cơ sở đào tạo có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động đào tạo của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động được tốt hơn. Nhà trường ý thức rất rõ việc thực hiện đánh giá ngoài các chương trình đào tạo có ý nghĩa rất lớn: thể hiện sự khách quan, cái nhìn đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo từ xây dựng chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cũng như quy trình thực tập thực tế cho sinh viên, để từ đó các khoa và Nhà trường tiếp tục phát triển những gì đã đạt được và khắc phục, hoàn thiện những gì chưa hợp lý với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đầu ra, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của xã hội và khẳng định thương hiệu đào tạo của 2 ngành là Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Hóa học”.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu

Trong thời gian khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Vinh, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh của Đoàn đánh giá làm việc tại các địa điểm khảo sát

Trung tâm Đảm bảo chất lượng