Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) là một kỳ thi có bài thi (môn thi) tổng hợp thường gồm các câu hỏi để kiểm tra trình độ ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; và giải quyết vấn đề. Mục đích của việc tham gia kỳ thi này là để Xét tuyển đại học, đánh giá năng lực của học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông mới; Định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng kiến thức và năng lực cá nhân; Kiểm tra kiến thức tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ năng, thái độ của người học… Đây là kỳ thi được tổ chức riêng cho các thí sinh có nguyện vọng dự thi vào ĐHQG Hà Nội (và các trường khác lấy kết quả của ĐHQG HN để xét tuyển). Đối tượng dự thi là: người học hết chương trình THPT; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này được tổ chức rất nhiều lần trong năm học, Năm nay, cả 8 đợt thi đánh giá năng lực đều được Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào cuối tuần, từ 10/3 đến 4/6, nhằm thuận tiện cho thí sinh di chuyển. Thí sinh bắt đầu đăng ký từ 6/2 cho các đợt thi tháng 3-4, đến 18/3 đăng ký cho các đợt tháng 5-6. Toàn bộ quá trình, các đợt thi diễn ra khác nhau, ở các địa điểm khác nhau nhưng vẫn được chuẩn hóa nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch cho thí sinh, giúp cho công tác xét tuyển trở nên thuận lợi. 

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Đại học Quốc gia Hà Nội, trong năm 2023, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) của năm 2023 tại điểm thi Trường Đại học Vinh. Ở đợt 304 diễn ra vào ngày 22-23/4/2023: có tổng số 2416/2478 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 97.5% thí sinh dự thi); điểm cao nhất: 124/150; thấp nhất: 38/150, ở đợt 306 diễn ra vào ngày 20-21/5/2023: có tổng 1945/2004 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 97.06% thí sinh dự thi); điểm cao nhất: 124/150; thấp nhất: 40/150. Các đợt thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, kết quả điểm thi được gửi cho thí sinh sau 2 tuần tham gia dự thi.

Sau đây là một số hình ảnh của kỳ thi:

Đoàn công tác của Trung tâm Khảo thí – Đại học Quốc gia Hà Nội về khảo sát cơ sở vật chất trước khi tổ chức thi.

  Công tác tập huấn cán bộ coi thi

Thí sinh check in vào khu vực thi