Năm thành lập:

04/4/2007

Tổng số cán bộ:

15

Địa chỉ:

Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại:

038.3855454

Số máy lẻ:

Giám đốc: 355; Các máy lẻ: 371, 325.

Fax

038.3855269

Email:

ttdbcl@vinhuni.edu.vn


 

1. TS. Trần Đình Quang, Phó Giám đốc

Phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: tdquang@gmail.com

Điện thoại: 0976.655.858

2. Th.S. Nguyễn Hồng Lộc, Phó Giám đốc

Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: honglocdhv@gmail.com

Điện thoại: 0983.502.567

3. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc

Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

Email: hieunn@gmail.com

Điện thoại: 0916.958.696

4. TS. Phạm Lê Cường, Phó Giám đốc

Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

Email: lecuong@vinhuni.edu.vn

Điện thoại: 0912.222.927

5. Th.S. Nguyễn Huy Hùng, Chuyên viên

Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: nguyenhuyhungdhv@gmail.com

Điện thoại: 0914.535.566

6. Th.S. Lê Việt Dũng, Chuyên viên

Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: ttttdhv@gmail.com

Điện thoại: 0919.190.380

7. Th.S. Đinh Thị Hải Bình, Chuyên viên

Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: haibinh1901@gmail.com

Điện thoại: 0914.444.045

8. Th.S. Trần Thị Hằng, Chuyên viên

Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: hangtran@gmail.com

Điện thoại: 0936.467.177

9. Th.S. Nguyễn Thị Kim Nhung, Chuyên viên

Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: e_va0402@yahoo.com

Điện thoại: 0979.276.002

10. Th.S. Đinh Thị Nga, Chuyên viên

Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: mainga1010@gmail.com

Điện thoại: 0916.294.662

11. Th.S. Nguyễn Thị Thanh, Chuyên viên

Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: nguyenthitrathanh@gmail.com

Điện thoại: 0945.572.322

12. Th.S. Nguyễn Mai Phương, Chuyên viên

Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: maiphuong.vinhuni@gmail.com

Điện thoại: 0966.369.488

13. Th.S. Nguyễn Thị Hương Trà, Chuyên viên

Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: huongtradhv@gmail.com

Điện thoại: 0982.456.363

14. Cử nhân Trần Thanh Huyền, Chuyên viên

Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: huyentran39@gmail.com

Điện thoại: 0943.376.669

15. Th.S. Nguyễn Minh Hiền, Chuyên viên

Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Email: minhhiendhv@gmail.com

Điện thoại: 0982.349.169