Kính gửi Trưởng các khoa, viện.

 Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gửi các khoa, viện công văn về việc góp ý dự kiến lịch thi KTHP học kỳ II năm học 2018 - 2019 (chi tiết xem tại đây).

Kính đề nghị Trưởng các khoa, viện thông báo đến giảng viên, cố vấn học tập, trợ lý đào tạo và sinh viên được biết và góp ý về lịch thi dự kiến. Mọi ý kiến gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng (trực tiếp TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - Giám đốc, emai: hieunn@vinhuni.edu.vntrước 16h ngày 19/4/2019. Sau thời hạn trên, Nhà trường không tiếp nhận các đề nghị về thay đổi lịch thi.

                                                                                                           Trân trọng cảm ơn.