Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 cho đối tượng Văn bằng 2 các khóa  K58, K59 và K60 các ngành Kế toán và Luật  (Link xem lịch thi tại đây ). Chi tiết Sinh viên có thể xem trong tài khoản cá nhân (mục Thông tin cá nhân).