Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 (đợt 2) tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vào các ngày 02 và 03 tháng 4 năm 2016 và tại Trường Đại học Đồng Tháp vào các ngày 05 và 06 tháng 4 năm 2016 (xem chi tiết ở các file đính kèm).

Học viên có thể xem số báo danh, phòng thi cụ thể trong tài khoản cá nhân trên trang web của Trường Đại học Vinh: Từ trang chủ vào mục Đăng kí học hoặc vào ĐÀO TẠO\Sau đại học\Tài khoản học viên khóa 23. Cách đăng nhập và xem thông tin như sau:

- Tên tài khoản là mã học viên (khi đóng học phí mã học viên được xuất tự động vào biên lai thu học phí) và mật khẩu là ngày sinh của học viên có định dạng dd/mm/yyyy (chú ý giữa ngày, tháng và năm sinh có gạch chéo /, ví dụ 21/04/1971);

- Chọn Trang chủ (hoặc Home) ở góc trên bên phải màn hình (sau khi đã đăng nhập);

- Chọn Thông tin cá nhân\Xem lịch thi cá nhân;

- Chọn Học kì\Lần thi để xem lịch thi.

Lưu ý: Học viên vắng thi không có lí do chính đáng sẽ nhận điểm 0 (phải học lại học phần vắng thi); Học viên bị đánh dấu "cấm thi" là chưa đủ điều kiện dự thi; Khi dự thi, học viên cần mang theo thẻ học viên (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

                                                                                             Trung tâm Đảm bảo chất lượng

lichthich23 dot2taidt.xlsx

lichthich23 dot2taila.xlsx