Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần Triết học và Ngoại ngữ cho học viên cao học Khóa 25 tuyển sinh đợt 1 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 11 và 12/11/2017 (Tuần 1)  tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Học viên Khóa 24 học bổ sung cũng được bố trí thi đợt này, đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

                                                                                                  Trung tâm Đảm bảo chất lượng