Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy đại học hệ chính qui, Nhà trường yêu cầu các Khoa, Viện góp ý dự kiến lịch thi giữa kỳ học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 của các lớp học phần mở cho các khóa 58, 59 và 60, cụ thể như sau:

1. Lịch thi giữa kỳ dự kiến (Xem Lịch thi dự kiến tại đây) kèm theo công văn này đã có ngày thi, ca thi và số phòng thi. 

2. Sinh viên vắng thi có lý do chính đáng, có giấy tờ hợp lệ được Trưởng các khoa, viện chấp nhận đến Bộ phận một cửa nạp hồ sơ và đăng ký thi chậm nhất trước 16h00’ ngày 26/5/2020. Nhà trường sẽ tổ chức thi bổ sung vào ngày 30 và 31/5/2020.

3. Lịch thi chính thức sẽ được công bố trên trang cá nhân của sinh viên trước 16h00’ ngày 30/3/2020. Lịch thi bổ sung (cho sinh viên vắng thi có lý do chính đáng) sẽ được công bố trước 16h00’ ngày 02/4/2020 tại Bảng tin Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, Nhà A0) và trên trang cá nhân của sinh viên (mục Thông tin đáng chú ý).

(Chi tiết công văn xem tại đây)