Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Thông tin chi tiết xem tại đây). Kính đề nghị Trưởng các Khoa, Viện, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, Trường THSP thông báo đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên được biết và kịp thời thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, các đơn vị phản ánh về Nhà trường (qua Trung tâm Đảm bảo chất lượng) để được xử lý kịp thời./.