Hiện nay, tình hình dịch viêm phổi do Covid-19 (virus Corona) đang diễn biến phức tạp; để đảm bảo sức khỏe, công tác phòng dịch cho cộng đồng, cán bộ, giảng viên và người học Nhà trường sẽ tạm hoãn hoạt động Tập huấn các bên liên từ ngày 14-15/3/2020 và đánh giá thử chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN -QA từ ngày 20-22/3/2020. Dự kiến các hoạt động này sẽ thực hiện vào tháng 4/2020 (cụ thể về thời gian TT Đảm chất lượng sẽ thông báo sau). Còn các nội dung chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành. 
 
Trân trọng thông báo đến các đơn vị liên quan được biết và có kế hoạch phù hợp.
 
Xin trân trọng cảm ơn!