Căn cứ vào ý kiến thống nhất chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học bình thường, sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh" và tình hình thực tế của tỉnh Nghệ An, Nhà trường quyết định toàn trường tiếp tục  trở lại hoạt động giảng dạy, học tập, công tác bình thường ở tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ thứ Hai, ngày 17/02/2020. 

(Xem chi tiết tại đây)