Ngày 12/02/2020, Trường Đại học Vinh đã ban hành Thông báo số 17/TB-ĐHV về việc tiếp tục hoạt động, giảng dạy, công tác. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thực hiện Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19, để ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan và làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, Nhà trường thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập ở tất cả các bậc học, loại hình đào tạo từ thứ Hai, ngày 17/02/2020 cho đến khi có thông báo mới. (Xem chi tiết tại đây)

 Hình thức học tập, đào tạo trực tuyến (Online) vẫn diễn ra bình thường.